Uzman Personel

Lokasyon

Yıllık Tecrübe

Şirket

KAMPANYALAR

 • EYT’liler Sağlık Sigortasında %10 İndirim Kazanıyor!

  EYT’liler Sağlık Sigortasında %10 İndirim Kazanıyor!

  EYT’liler (Emeklilikte yaşa takılanlar) şimdi sağlık sigortasında çok avantajlı. Bu kampanya ile birlikte, ilk…

 • Kredi Notuna Göre İndirim Uygulaması

  Kredi Notuna Göre İndirim Uygulaması

  Müşterilerimize Findeks kredi notu skorlarına bağlı olarak belirli kasko poliçelerinde otomatik ve anında %10’a varan…

 • Bireysel Sağlık Sigortası Şirketimizde Bulunan Müşterilerimize Özel, İndirimli Kasko ve Konut Kampanyası

  Bireysel Sağlık Sigortası Şirketimizde Bulunan Müşterilerimize Özel, İndirimli Kasko ve Konut Kampanyası

  Anadolu Sigorta'dan, Bireysel Sağlık ve Tamamlayıcı Sağlık poliçesi…

 • Allianz Bireysel Sağlık Büyük İndirim Kampanyası

  Allianz Bireysel Sağlık Büyük İndirim Kampanyası

  Bu kampanya ile birlikte 1 Temmuz – 30 Eylül 2024 tarihleri arasında, yeni iş olarak…

 • Sağlık Sigortalarında Gençlik Kampanyası

  Sağlık Sigortalarında Gençlik Kampanyası

  Allianz Sigorta’dan yürürlükte en az bir sağlık sigortası poliçesi bulunan 18-25 yaş arasındaki sigortalılar aşağıda belirtilen 10 firmaya…

 • Çiftçilere Özel İndirim Kampanyamız

  Çiftçilere Özel İndirim Kampanyamız

  Çiftçilere Özel İndirim Kampanyamız Ekmeğini alın teriyle çıkaran, emeğini herkes ile paylaşan çiftçilerimize bir destek de…

 • Meslek Gruplarına Özel %20'ye Varan Kasko İndirimleri

  Meslek Gruplarına Özel %20'ye Varan Kasko İndirimleri

  Allianz % 20'ye varan  kasko indirimiyle çalışanların yanında... Allianz’dan kasko sigortası alan aşağıdaki meslek gruplarına mensup müşterilerimiz…

 • Allianz Sigorta İşyerim Sigortası ve/veya Güvenli İşyerim Sigortası’nda vadesi devam eden müşterilerimiz için MGS Güvenl

  Allianz Sigorta İşyerim Sigortası ve/veya Güvenli İşyerim Sigortası’nda vadesi devam eden müşterilerimiz için MGS Güvenl

  Allianz olarak müşterilerimizin güvenliği en…

SIKÇA SORULAN SORULAR

 • Rizikonun varlığı nasıl anlaşılır?

  Riziko, gerçekleşmesi kesin olmayan veya ölüm gibi gerçekleşmesi kesin olmakla beraber ne zaman gerçekleşeceği belli olmayan ve sigortalı ile sigortacının iradesi dışında meydana gelebilecek bir olay diye tanımlanır.

 • Sigortanın yapılabilmesi için neler gereklidir?
  1. Ortada gerçekleşmesi muhtemel ,sigortacılar tarafından bilinen gerçek bir riziko olmalıdır. Muhtemel ve gerçek bir riziko yoksa teminat verilecek bir durum da söz konusu değildir.
  2. Sigorta sözleşmesinin yapıldığı anda riziko gerçekleşmemiş olmalıdır.
 • Aracınızı, resmi satış işlemlerini yapmadan(el senedi ile) sattığınızda ,başınıza pek çok hukuki problem çıkacağını biliyor musunuz?
  1. Sattığınız aracın üçüncü şahıslara karşı hukuki sorumluluğu üzerinizde göründüğünden , aracın bir kazaya karışması durumunda hukuki muhatap siz olacak ve aksini kanıtlamak için çok uğraşacaksınız.
  2. Aracın resmi kaydı halen üzerinizde olduğundan Maliye'ye karşı yükümlülükler sizin adınıza devam edecek.
  3. Tüm bunlardan kurtulmak ve satış yapmak için bir süre sonra alıcıyı aradığınızda , aracın birden fazla kez el değiştirdiğini görecek ve aracı elinde bulunduran son alıcıyı muhtemelen bulamayacaksınız. Aracınızın resmi devir işlemini yapmadan yapılan ve hukuken tanınmayan satışlara itibar etmeyin.
 • Dain ve mürtehin kavramı

  Rehinli alacaklı anlamındadır. Bir alacağa teminat teşkil etsin diye bir şey üzerine tesis olunan ve herkese karşı ileri sürülebilen mutlak bir ayni haktır. Bu hak, alacaklıya dain ve mürtehin kaydı konulan malı paraya çevirmek veya bu mal üzerinden doğacak tüm hak ve menfaatlere öncelikle sahip olma yetkisini verir. Kredi ile iş yapan işletmelerin (Örneğin, Bankalar) kredinin ödenmeme rizikosunu sigorta güvencesi altına almak amacıyla poliçe üzerine koydukları rehin kayıtlarıdır.

 • Sel veya Su Baskını Teminatı Neleri Kapsar?
  1. Sigortalanan değerlerin yakınında olan nehir, çay, dere ve kanalların taşması,
  2. Denizlerin kabarması (Her zaman olan gel git olaylarını kapsamaz),
  3. Olağanüstü yağışlar nedeniyle meydana gelen sel veya su baskını sonucu rizikoyu dışarıdan istila eden suların, doğrudan doğruya vereceği zararlar.
 • Kara Taşıtları Teminatı Neleri Kapsar?

  Karayollarında hareket eden motorlu veya motorsuz araçların, sigorta konusu değerlere çarpması sonucu, doğrudan doğruya oluşacak zararları kapsar.

 • Aracınızı, resmi satış işlemlerini yapmadan(el senedi ile) sattığınızda ,başınıza pek çok hukuki problem çıkacağını biliyor musunuz?
  1. Sattığınız aracın üçüncü şahıslara karşı hukuki sorumluluğu üzerinizde göründüğünden , aracın bir kazaya karışması durumunda hukuki muhatap siz olacak ve aksini kanıtlamak için çok uğraşacaksınız.
  2. Aracın resmi kaydı halen üzerinizde olduğundan Maliye'ye karşı yükümlülükler sizin adınıza devam edecek.
  3. Tüm bunlardan kurtulmak ve satış yapmak için bir süre sonra alıcıyı aradığınızda , aracın birden fazla kez el değiştirdiğini görecek ve aracı elinde bulunduran son alıcıyı muhtemelen bulamayacaksınız. Aracınızın resmi devir işlemini yapmadan yapılan ve hukuken tanınmayan satışlara itibar etmeyin.
 • Kara Taşıtları Teminatı Neleri Kapsar?

  Karayollarında hareket eden motorlu veya motorsuz araçların, sigorta konusu değerlere çarpması sonucu, doğrudan doğruya oluşacak zararları kapsar.

 • Dain ve mürtehin kavramı

  Rehinli alacaklı anlamındadır. Bir alacağa teminat teşkil etsin diye bir şey üzerine tesis olunan ve herkese karşı ileri sürülebilen mutlak bir ayni haktır. Bu hak, alacaklıya dain ve mürtehin kaydı konulan malı paraya çevirmek veya bu mal üzerinden doğacak tüm hak ve menfaatlere öncelikle sahip olma yetkisini verir. Kredi ile iş yapan işletmelerin (Örneğin, Bankalar) kredinin ödenmeme rizikosunu sigorta güvencesi altına almak amacıyla poliçe üzerine koydukları rehin kayıtlarıdır.

 • Deprem Sonucu Oluşan Yangın Teminata Dahil midir?

  Bu hasarın karşılanabilmesi için mutlaka deprem teminatı alınmış olmalıdır. (Bir tek yangın poliçesi olması yeterli değildir.)

 • Sel veya Su Baskını Teminatı Neleri Kapsar?
  1. Sigortalanan değerlerin yakınında olan nehir, çay, dere ve kanalların taşması,
  2. Denizlerin kabarması (Her zaman olan gel git olaylarını kapsamaz),
  3. Olağanüstü yağışlar nedeniyle meydana gelen sel veya su baskını sonucu rizikoyu dışarıdan istila eden suların, doğrudan doğruya vereceği zararlar.
 • Dahili Su Teminatı Neleri Kapsar?
  1. Bina içinde su depolarının, borularının temiz veya pis su tesisatının, kalorifer kazanının, radyatör ve borularının patlaması, taşması, kırılması, donması, sızması, tıkanması sonucu doğrudan oluşan zarar ve hasarlar.
  2. Yağmur suları, kar ve buzların erimesi sonucu oluşan suların çatı ve saçaktan sızması, su olukları ve yağmur derelerinin tıkanması veya taşması sonucu, binaya giren suların doğrudan oluşturduğu zararlar,
  3. Don sonucu, tesisat ve tesisata bağlı cihazlarda oluşan zararlar, sigorta konusuna giren hasarlara neden olan tesisatın tamiri için duvar açma, kapama masrafları.
  4. Kanalizasyon ve fosseptik çukurlarından geri tepen pis suların oluşturduğu hasarlar.
  5. Şehir su şebekesinin arızası nedeniyle akan ve sızan suların oluşturduğu hasarlar
 • Dahili Su Teminatı Neleri Kapsamaz?
  1. Don sonucu dışında, tesisat ve tesisata bağlı cihazlarda oluşan bozulma, aşınma, eskime gibi zararlar,
  2. Baca deliklerinden, damda bırakılan açıklıklardan içeri giren suların oluşturduğu zararlar,
  3. Kar ve buzların atılması masrafları.
 • Hava Taşıtları Teminatı Neleri Kapsar?

  Uçak veya diğer hava taşıtlarının çarpması veya bunlardan parça veya bir cisim düşmesi sonucu doğrudan oluşan zararları kapsar.

 • Deniz Taşıtları Teminatı, Neleri Kapsar?

  Deniz taşıtlarının (motorlu veya motorsuz) sigortalı değerlere çarpması sonucu doğrudan meydana gelecek hasarları kapsar.

 • Fırtına Teminatı Neleri Kapsar?

  Yağmur, kar, dolu ile birlikte olsun olmasın, sadece fırtınanın veya fırtına esnasında rüzgarın sürüklediği veya attığı şeylerin çarpması sonucu doğrudan oluşan hasarları kapsar. (Fırtınadan kastedilen, 10 m. yükseklikte hızı, saniyede 17.1 m. "7 bofor"dan fazla esen rüzgarlardır.)

 • Duman Teminatı Neleri Kapsar?

  Yangının vereceği duman hasarı, zaten ana teminatın içindedir. Burada bahsi geçen ve ek prim ödenerek alınan duman teminatı, bir boru veya menfezle bacaya bağlanmış ısıtma ve pişirme cihazlarının, ani, alışılmışın dışında ve kusurlu şekilde işlemesinden dolayı çıkan dumanın, sigorta konusu değerlere vereceği zararları kapsar.

 • Yer Kayması Teminatı Neleri Kapsar?

  Sigortalı binanın inşa edilmiş olduğu arsada veya civarında meydana gelecek yer kayması ve toprak çökmesinin doğrudan neden olacağı zararlar ile sel dolayısıyla oluşacak yer kayması hasarlarını kapsar.

 • Kar Ağırlığı Teminatı Neleri Kapsar?
  1. Yoğun kar yağışını takiben, çatı üzerinde biriken karın ağırlığı etkisiyle, sigorta konusu bina ve içindeki değerlerde doğrudan meydana gelecek zararlar,
  2. Kar ağırlığı nedeniyle çatıda oluşan tahribat dolayısıyla bina içindeki sigorta konusu kıymetlerde, kar, dolu, yağmurdan ıslanma hasarları.
 • Enkaz Kaldırma Teminatı Neleri Kapsar?

  Yangın ve alınan ek teminatlara ilişkin hasarın gerçekleşmesi sonucu meydana gelen enkazın kaldırılma masraflarını kapsar.

 • Yangın Sigorta Poliçelerinde Uygulanan Muafiyetler Var mıdır?

  Evet. 3 ek teminat için belirlenen muafiyetler aşağıda görülmektedir.

 • Yangın Mali Sorumluluk Sigortası Neyi Temin Eder?

  Sigortalının, kendinden başka kimselere vereceği yangın zararlarının karşılanması için yapılan sigortaya, Yangın Mali Sorumluluk Sigortası denir. Üçüncü şahısların sigortalıdan isteyecekleri tazminat, bu sigorta ile temin edilebilir.

  1. Kiracının Mal Sahibine Karşı Sorumluluğu : Sigortalı bir mala sahip olmadığı halde, o malı başkası hesabına elinde tutan kimse (kiracı) kendi kusuru ile malın yanması sonucu o malın sahibine ödemek zorunda kalacağı tazminat için bu sigortayı yaptırabilir. Ödenecek tazminat bina rayiç değeri ile sınırlıdır.
  2. Mal Sahibinin Kiracıya Karşı Sorumluluğu: Kiralanan bina, mal sahibinin veya onun hareketinden sorumlu olduğu kimselerin dikkatsizliği, tedbirsizliği, bakım hatası veya binanın kendi kusurundan yanarsa, mal sahibi kiracının bu nedenle uğradığı zararları teminat altına almak üzere bu poliçeyi yaptırabilir. Ödenecek tazminat kiracının eşya ve emtiası toplam ile sınırlıdır.
  3. Mal Sahibi veya Kiracının Komşularına Karşı Sorumluluğu : Gerek aynı binada gerekse bitişik veya civardaki komşulara yangın sirayeti nedeniyle verilecek zararlar sigorta ettirilebilir. Komşulara verilebilecek zarar miktarı önceden bilinmeyeceğinden bu tür rizikolar tahmini bir değer veya kendi bina ve içindeki emtia değeri ile sigorta ettirilebilir.
 • Yangın Mali Sorumluluk Poliçesi ile, Yangından Başka Nedenlerle Oluşacak Sorumluluklar da Teminata Alınabilir mi?

  Evet. Sorumluluk, yalnız yangın dolayısıyla olmayabilir, yangın poliçesinin diğer ek teminatlarından bazıları için de gerçekleşebilir. Sigortalı, doğal afetler hariç olmak üzere, kendi sorumluluğuna girecek, aşağıda yazılı diğer rizikolar için de teminat isteyebilir:

  1. Dahili su,
  2. Duman,
  3. Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör,
  4. Enkaz kaldırma.

  Sigortalının sorumlu olduğu dahili su ve duman hasarları ile, yine sigortacıyı hedef alan grev, lokavt, kargaşalıklar vb. sonucu oluşacak hasarlar ve bütün bu hasarların meydana getirdiği enkazın kaldırılma masrafları, istendiği takdirde sorumluluk poliçesiyle temin edilebilir.

 • Yangın Kira Kaybı Sigortası Nedir?
  1. Kiracının Kira Kaybı : Herhangi bir yangın hasarında, hasardan sonra kaç aylık tamirat gerekiyorsa, o ayların kirası sigortalıya tazminat olarak ödenir. Sigorta bedeli peşin ödenmiş 1yıllık kiralar toplamıdır.
  2. Mal Sahibinin Kira Kaybı : Herhangi bir yangın vukuunda mal sahibi binayı kendi kullanıyorsa, kullanma hakkından; kiraya vermişse almakta olduğu kiradan mahrum kalacağından bunu teminat altına alabilir. Sigorta bedeli 1 yıllık kiralar toplamıdır.
 • Enflasyona Endeksli Yangın Sigortaları Ne Şekilde Uygulanır?

  Sigorta bedelinin her yıl taraflar arasında anlaşılarak saptanan bir oranda, ayarlama klozu ile artışı sağlanabilir. Hasar olduğunda sigorta bedeli, hasarın gerçekleştiği gün itibariyle saptanan yıllık artış oranında arttırılır. Yangın branşındaki tüm poliçe tipleri için (standart yangın ile konut ve ticari paketler) sigortalı ile anlaşılarak belirlenen çeşitli enflasyon oranları uygulanabilmektedir. Enflasyona endeksli poliçelerde prim, enflasyon artış oranın yarısı kadar arttırılarak belirlenir.

 • Dain ve mürtehin kavramı

  Rehinli alacaklı anlamındadır. Bir alacağa teminat teşkil etsin diye bir şey üzerine tesis olunan ve herkese karşı ileri sürülebilen mutlak bir ayni haktır. Bu hak, alacaklıya dain ve mürtehin kaydı konulan malı paraya çevirmek veya bu mal üzerinden doğacak tüm hak ve menfaatlere öncelikle sahip olma yetkisini verir. Kredi ile iş yapan işletmelerin (Örneğin, Bankalar) kredinin ödenmeme rizikosunu sigorta güvencesi altına almak amacıyla poliçe üzerine koydukları rehin kayıtlarıdır.

 • Deprem Sonucu Oluşan Yangın Teminata Dahil midir?

  Bu hasarın karşılanabilmesi için mutlaka deprem teminatı alınmış olmalıdır. (Bir tek yangın poliçesi olması yeterli değildir.)

 • Diğer Ek Rizikolar Sonucunda Oluşan Yangın Hasarları Teminata Dahil midir?

  Evet. Bu yangın hasarları için ayrıca diğer ek teminatları ( sel, dahili su, kara taşıtları çarpması, hava taşıtları çarpması, deniz taşıtları çarpması, fırtına, duman, yer kayması, kar ağırlığı, kötü niyetli hareketler, enkaz kaldırma ) policeye dahil etmeye gerek yoktur.

 • Deprem Dolayısıyla Meydana Gelen Yangında Kaybolan Sigortalı Değerler, Deprem Teminatına Dahil midir?

  Hayır, dahil değildir.

 • Sel veya Su Baskını Teminatı Neleri Kapsar?
  1. Sigortalanan değerlerin yakınında olan nehir, çay, dere ve kanalların taşması,
  2. Denizlerin kabarması (Her zaman olan gel git olaylarını kapsamaz),
  3. Olağanüstü yağışlar nedeniyle meydana gelen sel veya su baskını sonucu rizikoyu dışarıdan istila eden suların, doğrudan doğruya vereceği zararlar.
 • Dahili Su Teminatı Neleri Kapsar?
  1. Bina içinde su depolarının, borularının temiz veya pis su tesisatının, kalorifer kazanının, radyatör ve borularının patlaması, taşması, kırılması, donması, sızması, tıkanması sonucu doğrudan oluşan zarar ve hasarlar.
  2. Yağmur suları, kar ve buzların erimesi sonucu oluşan suların çatı ve saçaktan sızması, su olukları ve yağmur derelerinin tıkanması veya taşması sonucu, binaya giren suların doğrudan oluşturduğu zararlar,
  3. Don sonucu, tesisat ve tesisata bağlı cihazlarda oluşan zararlar, sigorta konusuna giren hasarlara neden olan tesisatın tamiri için duvar açma, kapama masrafları.
  4. Kanalizasyon ve fosseptik çukurlarından geri tepen pis suların oluşturduğu hasarlar.
  5. Şehir su şebekesinin arızası nedeniyle akan ve sızan suların oluşturduğu hasarlar
 • Dahili Su Teminatı Neleri Kapsamaz?
  1. Don sonucu dışında, tesisat ve tesisata bağlı cihazlarda oluşan bozulma, aşınma, eskime gibi zararlar,
  2. Baca deliklerinden, damda bırakılan açıklıklardan içeri giren suların oluşturduğu zararlar,
  3. Kar ve buzların atılması masrafları.
 • Kara Taşıtları Teminatı Neleri Kapsar?

  Karayollarında hareket eden motorlu veya motorsuz araçların, sigorta konusu değerlere çarpması sonucu, doğrudan doğruya oluşacak zararları kapsar.

 • Hava Taşıtları Teminatı Neleri Kapsar?

  Uçak veya diğer hava taşıtlarının çarpması veya bunlardan parça veya bir cisim düşmesi sonucu doğrudan oluşan zararları kapsar.

 • Deniz Taşıtları Teminatı, Neleri Kapsar?

  Deniz taşıtlarının (motorlu veya motorsuz) sigortalı değerlere çarpması sonucu doğrudan meydana gelecek hasarları kapsar.

 • Fırtına Teminatı Neleri Kapsar?

  Yağmur, kar, dolu ile birlikte olsun olmasın, sadece fırtınanın veya fırtına esnasında rüzgarın sürüklediği veya attığı şeylerin çarpması sonucu doğrudan oluşan hasarları kapsar. (Fırtınadan kastedilen, 10 m. yükseklikte hızı, saniyede 17.1 m. "7 bofor"dan fazla esen rüzgarlardır.)

 • Duman Teminatı Neleri Kapsar?

  Yangının vereceği duman hasarı, zaten ana teminatın içindedir. Burada bahsi geçen ve ek prim ödenerek alınan duman teminatı, bir boru veya menfezle bacaya bağlanmış ısıtma ve pişirme cihazlarının, ani, alışılmışın dışında ve kusurlu şekilde işlemesinden dolayı çıkan dumanın, sigorta konusu değerlere vereceği zararları kapsar.

 • Yer Kayması Teminatı Neleri Kapsar?

  Sigortalı binanın inşa edilmiş olduğu arsada veya civarında meydana gelecek yer kayması ve toprak çökmesinin doğrudan neden olacağı zararlar ile sel dolayısıyla oluşacak yer kayması hasarlarını kapsar.

 • Kar Ağırlığı Teminatı Neleri Kapsar?
  1. Yoğun kar yağışını takiben, çatı üzerinde biriken karın ağırlığı etkisiyle, sigorta konusu bina ve içindeki değerlerde doğrudan meydana gelecek zararlar,
  2. Kar ağırlığı nedeniyle çatıda oluşan tahribat dolayısıyla bina içindeki sigorta konusu kıymetlerde, kar, dolu, yağmurdan ıslanma hasarları.
 • Enkaz Kaldırma Teminatı Neleri Kapsar?

  Yangın ve alınan ek teminatlara ilişkin hasarın gerçekleşmesi sonucu meydana gelen enkazın kaldırılma masraflarını kapsar.

 • Yangın Sigorta Poliçelerinde Uygulanan Muafiyetler Var mıdır?

  Evet. 3 ek teminat için belirlenen muafiyetler aşağıda görülmektedir.

 • Yangın Mali Sorumluluk Sigortası Neyi Temin Eder?

  Sigortalının, kendinden başka kimselere vereceği yangın zararlarının karşılanması için yapılan sigortaya, Yangın Mali Sorumluluk Sigortası denir. Üçüncü şahısların sigortalıdan isteyecekleri tazminat, bu sigorta ile temin edilebilir.

  1. Kiracının Mal Sahibine Karşı Sorumluluğu : Sigortalı bir mala sahip olmadığı halde, o malı başkası hesabına elinde tutan kimse (kiracı) kendi kusuru ile malın yanması sonucu o malın sahibine ödemek zorunda kalacağı tazminat için bu sigortayı yaptırabilir. Ödenecek tazminat bina rayiç değeri ile sınırlıdır.
  2. Mal Sahibinin Kiracıya Karşı Sorumluluğu: Kiralanan bina, mal sahibinin veya onun hareketinden sorumlu olduğu kimselerin dikkatsizliği, tedbirsizliği, bakım hatası veya binanın kendi kusurundan yanarsa, mal sahibi kiracının bu nedenle uğradığı zararları teminat altına almak üzere bu poliçeyi yaptırabilir. Ödenecek tazminat kiracının eşya ve emtiası toplam ile sınırlıdır.
  3. Mal Sahibi veya Kiracının Komşularına Karşı Sorumluluğu : Gerek aynı binada gerekse bitişik veya civardaki komşulara yangın sirayeti nedeniyle verilecek zararlar sigorta ettirilebilir. Komşulara verilebilecek zarar miktarı önceden bilinmeyeceğinden bu tür rizikolar tahmini bir değer veya kendi bina ve içindeki emtia değeri ile sigorta ettirilebilir.
 • Yangın Mali Sorumluluk Poliçesi ile, Yangından Başka Nedenlerle Oluşacak Sorumluluklar da Teminata Alınabilir mi?

  Evet. Sorumluluk, yalnız yangın dolayısıyla olmayabilir, yangın poliçesinin diğer ek teminatlarından bazıları için de gerçekleşebilir. Sigortalı, doğal afetler hariç olmak üzere, kendi sorumluluğuna girecek, aşağıda yazılı diğer rizikolar için de teminat isteyebilir:

  1. Dahili su,
  2. Duman,
  3. Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör,
  4. Enkaz kaldırma.

  Sigortalının sorumlu olduğu dahili su ve duman hasarları ile, yine sigortacıyı hedef alan grev, lokavt, kargaşalıklar vb. sonucu oluşacak hasarlar ve bütün bu hasarların meydana getirdiği enkazın kaldırılma masrafları, istendiği takdirde sorumluluk poliçesiyle temin edilebilir.

 • Yangın Kira Kaybı Sigortası Nedir?
  1. Kiracının Kira Kaybı : Herhangi bir yangın hasarında, hasardan sonra kaç aylık tamirat gerekiyorsa, o ayların kirası sigortalıya tazminat olarak ödenir. Sigorta bedeli peşin ödenmiş 1yıllık kiralar toplamıdır.
  2. Mal Sahibinin Kira Kaybı : Herhangi bir yangın vukuunda mal sahibi binayı kendi kullanıyorsa, kullanma hakkından; kiraya vermişse almakta olduğu kiradan mahrum kalacağından bunu teminat altına alabilir. Sigorta bedeli 1 yıllık kiralar toplamıdır.
 • Yangın Kâr Kaybı Sigortası Nedir?

  Bir işletmede yangın ve diğer riskler sonucu meydana gelen maddi hasar, yangın poliçesi ile karşılanır. Ancak bu hasarın gerçekleşmesi nedeniyle işin durmasından doğacak kayıpları (ciro düşmesi, masraf artışı vb) kâr kaybı sigortası karşılar. Sigorta bedeli, brüt kardır. (Brüt kar : net + tüm sabit masraflar)

 • Enflasyona Endeksli Yangın Sigortaları Ne Şekilde Uygulanır?

  Sigorta bedelinin her yıl taraflar arasında anlaşılarak saptanan bir oranda, ayarlama klozu ile artışı sağlanabilir. Hasar olduğunda sigorta bedeli, hasarın gerçekleştiği gün itibariyle saptanan yıllık artış oranında arttırılır. Yangın branşındaki tüm poliçe tipleri için (standart yangın ile konut ve ticari paketler) sigortalı ile anlaşılarak belirlenen çeşitli enflasyon oranları uygulanabilmektedir. Enflasyona endeksli poliçelerde prim, enflasyon artış oranın yarısı kadar arttırılarak belirlenir.

 • Dövize Endeksli Yangın Sigortaları Ne Şekilde Uygulanır?

  Sigorta bedeli, baz alınan bir döviz karşılığı TL. olarak belirlenir. Döviz kurunda oluşacak değer artışının, belirlenen bir yüzdeyi geçmesi halinde (örneğin % 10'luk bir artış), düzenlenen zeyilname ile artan sigorta bedeli bildirilir ve gereken prim tahakkuk ettirilir. Bu artış bir yüzdeye bağlanabileceği gibi, belirli dönemlere de (örneğin üç ayda bir) bağlanabilir. Bu dönemlerde, artışa ilişkin prim farkı tahakkuk ettirilir. Kur ayarlaması yapılmadan önce hasar olması durumunda, hasar tarihindeki kur üzerinden tazminat hesabı yapılır; ancak bu değere isabet eden prim farkı sigortalıdan tahsil edilir.

 • Mutabakatlı Kıymet Poliçesi Nedir?

  Bina, sabit tesisat, makineler, demirbaş, dekorasyon ve ev eşyaları gibi sigortalanacak değerler için (ticari mallar hariç) sigortacı ve sigortalının karşılıklı rızasıyla görevlendirilecek bilirkişilerce değer tespit edilir; bu değer üzerinden sözleşme yapılması durumunda, mutabakatlı yangın poliçesi sözkonusudur. Bu durumda, rapor tarihinden itibaren meydana gelecek hasarlar da, taraflarca bu değere itiraz olunamaz. Bu kıymet en çok 1yıl için geçerlidir. Bu süre zarfında, çeşitli nedenlerle yeni değerlendirmeler yapmak da mümkündür.

 • Abonman Yangın Poliçesi Nedir, Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

  Abonman poliçeleri daimi hareket gösteren ticari mal (emtia) için yapılır. Sigorta bedeli devamlı değişen yerler için sabit bedelli sigortalara uygulanan esaslar tatbik edilirse, sigortacı taşımadığı riziko için de prim almış olur. Bu durum dikkate alınarak, mal mevcudu çok değişen yerlerin prim kaybına uğramaksızın sigortalanması sağlanabilir. Abonman sistemine göre sigortalı, sigorta konusu yerde bulunabilecek en yüksek kıymeti sigortacıya bildirir. Bu miktar sigortacının azami sorumluluğunu oluşturur.

 • Abonman Poliçelerinde Prim Hesabı Hangi Mal Miktarına Göre Yapılır?

  Sigortalı, deposunda bulunduracağı azami emtia değeri üzerinden sigorta bedelini bildirir ve bu bedel üzerinden % 40 peşin prim öder. Her ayın sonundan itibaren 45 gün içinde, günlük mal mevcutlarını gösteren aylık listeyi sigortacıya gönderir. Bu listenin aylık ortalaması bulunarak prim tahakkuk ettirilir ve peşin alınan kısım bundan düşülür. Aylık mal mevcudu, poliçedeki sigorta bedelinin %40'ını aşmıyorsa, o ay ücret tahakkuk ettirilmez. (Bu durum sigortalıya zeyilname ile bildirilir). Peşin olarak alınan % 40 ücret sigortacının kazanılmış hakkı olup, mal mevcudu bulunmadığı aylarca ücret iadesi sözkonusu değildir.

 • Abonman Poliçelerinin Uygulama Şartları Nelerdir?
  1. Yalnız ticari emtiaya uygulanabilir.
  2. Süresi 3 aydan kısa, 1 yıldan fazla olamaz.
  3. Sigorta bedeli üzerinden hesaplanan primin % 40'ı peşin ödenmelidir.
  4. Peşin olarak alınmış olan prim, sigortacı için kazanılmış bir haktır. Bu primden iade yapılmaz.
  5. Abonman sigortalarında prim hesabı, günlük mevcutların aylık ortalaması üzerinden yapılır.
  6. Listelerin tesliminde gecikme olup, ihtara rağmen verilmemesi halinde, sigorta primi poliçede yazılı azami mal mevcudu üzerinden hesaplanarak talep edilir. Sigortalı günlük mal mevcudunu gösteren listeleri aylık olarak düzenler ve ay sonunu takip eden 45 gün içinde sigortacıya teslim eder.
  7. Abonman sigortalarında sigortacı mal mevcudunu tesbitte sigortalının resmi muhasebe kayıtlarını inceleme yetkisine sahiptir.
  8. Abonman poliçeler ticari paket olarak düzenlenemez.
  9. Abonman poliçelere enflasyon klozu verilmemektedir.
 • Sigortalı Malın Mülkiyeti Değiştiğinde, Yangın Poliçesinin Durumu Ne Olur?

  Policenin tüm hak ve borçları, yeni sahibine intikal eder. Ancak 15 gün içerisinde sigortacıya durumun bildirilmesi gerekir; aksi takdirde sigortacının herhangi bir sorumluluğu olmaz. Yine de sigortacı veya yeni hak sahibi, sigortanın varlığını öğrendikten itibaren 8 gün içerisinde policenin iptalini isteyebilirler.

 • Sel veya Su Baskını Teminatı Neleri Kapsar?
  1. Sigortalanan değerlerin yakınında olan nehir, çay, dere ve kanalların taşması,
  2. Denizlerin kabarması (Her zaman olan gel git olaylarını kapsamaz),
  3. Olağanüstü yağışlar nedeniyle meydana gelen sel veya su baskını sonucu rizikoyu dışarıdan istila eden suların, doğrudan doğruya vereceği zararlar.
 • Abonman Poliçelerinde Prim Hesabı Hangi Mal Miktarına Göre Yapılır?

  Sigortalı, deposunda bulunduracağı azami emtia değeri üzerinden sigorta bedelini bildirir ve bu bedel üzerinden % 40 peşin prim öder. Her ayın sonundan itibaren 45 gün içinde, günlük mal mevcutlarını gösteren aylık listeyi sigortacıya gönderir. Bu listenin aylık ortalaması bulunarak prim tahakkuk ettirilir ve peşin alınan kısım bundan düşülür. Aylık mal mevcudu, poliçedeki sigorta bedelinin %40'ını aşmıyorsa, o ay ücret tahakkuk ettirilmez. (Bu durum sigortalıya zeyilname ile bildirilir). Peşin olarak alınan % 40 ücret sigortacının kazanılmış hakkı olup, mal mevcudu bulunmadığı aylarca ücret iadesi sözkonusu değildir.

 • Abonman Poliçelerinin Uygulama Şartları Nelerdir?
  1. Yalnız ticari emtiaya uygulanabilir.
  2. Süresi 3 aydan kısa, 1 yıldan fazla olamaz.
  3. Sigorta bedeli üzerinden hesaplanan primin % 40'ı peşin ödenmelidir.
  4. Peşin olarak alınmış olan prim, sigortacı için kazanılmış bir haktır. Bu primden iade yapılmaz.
  5. Abonman sigortalarında prim hesabı, günlük mevcutların aylık ortalaması üzerinden yapılır.
  6. Listelerin tesliminde gecikme olup, ihtara rağmen verilmemesi halinde, sigorta primi poliçede yazılı azami mal mevcudu üzerinden hesaplanarak talep edilir. Sigortalı günlük mal mevcudunu gösteren listeleri aylık olarak düzenler ve ay sonunu takip eden 45 gün içinde sigortacıya teslim eder.
  7. Abonman sigortalarında sigortacı mal mevcudunu tesbitte sigortalının resmi muhasebe kayıtlarını inceleme yetkisine sahiptir.
  8. Abonman poliçeler ticari paket olarak düzenlenemez.
  9. Abonman poliçelere enflasyon klozu verilmemektedir.

HAKKIMIZDA

1996 yılında, İnallar Otomotiv AŞ bünyesinde kurulan ve güçlü bir marka değerine ulaşan İnallar Sigorta Ailesi olarak, destek sağlayacağımız konularda beraber hareket ediyor, artılarımızı gösterebilmek için sigorta işlemlerinizde size uzman danışmanlık sağlıyoruz.

İnallar Sigorta, kuruluşunun ilk yıllarından itibaren gelişerek otomotiv dışı branşlara da ağırlıkla hizmet vermeye başladı. 20 yılı aşkın deneyimli ekibimizle ihtiyaçlarınıza en uygun seçenekleri, en iyi teminat ve fiyat avantajıyla şekillendiriyoruz. Özellikle işyeri, inşaat, nakliyat, montaj, makine kırılması poliçelerinde, firmalara profesyonel hizmet sunarak büyümeye devam ediyoruz.

Türkiye’nin en iyi 11 şirketiyle çalışıyor, farklı paket seçenekleri arasından, size en uygun teklifleri hazırlıyor, teminatları şeffaf olarak karşılaştırıyoruz.

İnsan kaynağını ve bilgi teknolojisini daha da güçlendirip şubeleşerek, gelişim sürecine devam eden İnallar Sigorta olarak, önümüzdeki dönemlerde de büyümeyi ve kaliteli hizmetimizi arttırmayı hedefliyoruz.

İşbirliğimizi daha da güçlendirmek adına, destek sağlayacağımız konularda beraber hareket edebilmek ve artılarımızı sizlere sunarak sigorta işlemlerinizde destek sağlayabilmemiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


HASAR

Hasar Durumunda Yapılması Gerekenler

Başınıza bir kaza geldiğinde ya da hasar yaşadığınızda, durum tespiti yaptıktan sonra öncelikle sigorta şirketiniz ya da sigorta aracınıza bildirimde bulunmalısınız. İnallar Sigorta müşterisiyseniz, hasar uzmanlarımız sizin için süreci kolaylaştırırlar. Kısaca ihtiyaç duyacaklarınız;

KAZA TESPİT TUTANAĞI

Hasar Hizmetleri

Hasar ihbarınızla başlayan hasar sürecinde Hasar uzmanlarımız;

 • Hasar anında yapılması gerekenler için sizi yönlendirir,
 • Tüm hasar işlemlerinizi sizin adınıza takip eder,
 • İşlemlerinizi hızlı, doğru ve etkin şekilde sonuçlandırır,
 • Hasar işlemlerinizin kısa sürede ödenmesini sağlar.

Hasar Süreci Nasıl İşler?

 • Hasar tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde sigorta şirketine ihbarda bulunulması gerekir.
 • İlgili sigorta şirketi hasar ihbarından sonra hasar tespiti için eksper
 • Tazminatın kısa sürede ödenebilmesi için hasar ile ilgili belgelerin sigorta şirketine ya da eksperin kendisine doğrudan ulaştırılması gerekir...

Hasar Sorgulama

Sigorta şirketine ihbarda bulunduktan sonra hasar dosyanız açılmış olacak. Hasarınızla ilgili gelişmeleri sigorta şirketinizden ya da İnallar Sigorta'dan sadece bir telefonla alabilirsiniz. Hasar uzmanlarımız hasar dosyası sorgulama işini sizin için takip edeceklerdir.

SİGORTA ŞİRKETLERİMİZ

Ak Sigorta
ALLİANZ
Axa Sigorta
ANADOLU SİGORTA
ANA SİGORTA
Eureko
HDI
unıco
MAPFRE
SOMPO
TÜRKİYE
ray
MAGDEBURGER
QUICK
HEPİYİ
ZURICH

İLETİŞİM

© 2024 - Tüm Hakları Saklıdır.

ACİL YOL YARDIM

SİZİNLE İLETİŞİME GEÇELİM

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ METNİ

İnallar Otomotiv A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek aktivite, tanıtım, ürün, hizmet ve kampanyalarla ilgili reklam ve promosyonlardan haberdar olmak için Şirketimiz tarafından şahsınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermeniz gerekmektedir.

İzin verdiğiniz takdirde; İnallar Otomotiv A.Ş.’nin, size kampanya ve tanıtımlarla ilgili bilgi sunmasını ve satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim mesajlarını göndermesini, paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi işleyerek, size telefon, kısa mesaj ve elektronik posta ile ulaşılmasını ve elektronik iletilerin içeriğinin ve diğer kayıtların gerektiğinde ilgili Bakanlığa sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasını kabul etmektesiniz.

Bu bilgiler sadece iletilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz 3. kişilerle gerekli ölçüde paylaşılacaktır.

Dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe göstermeksizin bu kullanım şartları kapsamındaki elektronik iletileri almaktan vazgeçebilir, verdiğiniz onayı geri alabilirsiniz. Bu talebinizi Şirketimize çağrı veya iletide yer alan iletişim bilgilerini kullanarak veya Şirketimiz bilgilerindeki iletişim adreslerine ücretsiz olarak iletebilirsiniz.